Na području naselja Ivankovo, sukladno Prometnom elaboratu za nerazvrstane ceste, utvrđena su autobusna stajališta za potrebe javnog prijevoza.Načelnik Općine Ivankovo donio je odluku kojom se osigurava prijevoz učenika Osnovne škole “A.Cesarec” Ivankovo od mjesta stanovanja do središta naselja (škole).

Prijevoz, sukladno planu vožnje, započeo je 08. rujna 2020. godine. Cijena prijevoza po učeniku u oba smjera iznosi 7,50 kn, a trošak prijevoza osigurava Općina Ivankovo u 100%-tnom iznosu za svakog učenika/cu, a prijevoz će provoditi tvrtka “Polet” Vinkovci prema planu vožnje.

Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika KOJI DO SADA NISU KORISTILI USLUGU PRIJEVOZA da, ukoliko žele koristiti usluge prijevoza, podnesu zahtjev u Općini Ivankovo.

Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 2. listopad 2020. godine.

Nakon odobrenog zahtjeva učeniku/ci će biti izdana karta/identifikacijski dokument za korištenje usluge prijevoza.

Sva djeca koja su koristila uslugu prijevoza u prethodnom periodu i posjeduju kartu za prijevoz, ne moraju podnositi novi zahtjev, karta im vrijedi i u ovoj školskoj godini.

Do kraja mjeseca rujna sva djeca koja planiraju koristiti uslugu prijevoza, a nemaju karte za prijevoz mogu se voziti autobusom do izdavanja istih.

Zahtjev možete preuzeti ovdje ili osobno u Općini Ivankovo.

 

Skip to content