Javni natječaj – Općina Ivankovo

Klasa: 110-03-18-01/1 Urbroj: 2188/03-03/1-18-5 od 19. II. 2018.    (986)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18, – nadalje: Zakon), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ivankovo, klasa: 110-03/18-01/1, urbroj: 2188/03-03/1-18-2 od 24. siječnja 2018. i klasa: 110-03/18-01/1, urbroj: 2188/03-03/1-18-3 od 5. veljače 2018. i Plana prijma službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo klasa: 110-03/18-01/1, urbroj: 2188/03-03/1-18-4 od 5. veljače 2018., pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/službenica u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo na neodređeno vrijeme za sljedeća službenička mjesta:

(više…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24