Javni natječaj – Općina Ivankovo

Klasa: 112-02/18-01/8 Urbroj: 2188/03-03/1-18-1 od 10. V. 2018.    (2817)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18, – nadalje: Zakon), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 1/18. i 4/18.) i Plana prijma službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 4/18. i klasa: 022-06/18-01/01, urbroj: 2188/03-03/1-18-1, od 9. ožujka 2018.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika/službenica u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivankovo na neodređeno vrijeme za sljedeća službenička mjesta:

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU  

(više…)

Projekt “Ženska perspektiva” – obavijest o javnom pozivu (LAG)

Proslijeđujemo obavijest LAG-a:

Projekt ‘Ženska perspektiva’ za poduzetnice, koji je pokrenula i provodi udruga za razvoj poduzetništva Perspektiva iz Lipika, a financira ga “The Coca-Cola Foundation” s 250.000 dolara.

Program će trajati tijekom 2018. i 2019., a radi se o obrazovanju 50 poduzetnica iz sedam najnerazvijenijih hrvatskih županija: Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije. (više…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24