U skladu sa provedbom programa demografske obnove na području Općine Ivankovo za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda, školske godine 2018./ 2019. osigurano je sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica, zbirke zadataka te likovnih mapa u 100%-tnom iznosu, a za učenike od 5. do 8. razreda osigurano je sufinanciranje u maksimalnom iznosu 500,00 kn.

Učenici nemaju pravo subvencije putem Općine Ivankovo ukoliko su sufinanciranje ostvarili putem Centra sa socijalnu skrb ili po drugoj osnovi ili ponavljaju razred.

Zamolbe za sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica za učenike od 1. do 4. razreda se zaprimaju u Općini Ivankovo svaki radni dan od 27. kolovoza 2018. god. do 30. rujna 2018. god., a zamolbe za sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica za učenike od 5. do 8. razreda zaprimaju se u Općini Ivankovo svaki radni dan od 1. listopada do 31. listopada 2018. godine.
Zamolbu je dužan predati jedan od roditelja ili posvojitelja učenika.

Nakon provedbe obrade zamolbi odobren iznos subvencije bit će uplaćen na račun roditelja.

Potrebni obrasci:

Uz zahtjev je potrebno predati original račun, kopiju osobne iskaznice i kopiju tekućeg računa.