Za školsku godinu 2020./2021. udžbenike za redovne i izborne predmete za učenike od 1. do 8. razreda financira država te će im isti biti dodijeljeni početkom školske godine u prostorijama škole.

Općina Ivankovo na svom području (naselja Ivankovo, Retkovci i Prkovci) iz socijalnog programa financira nabavu radnih bilježnica, radnih materijala za izvođenje vježbi, zbirki zadataka i likovnih mapa.

Financiranje radnih bilježnica, radnih materijala za izvođenje vježbi, zbirki zadataka i likovnih mapa provest će se prema dostavljenom zahtjevu i dokumentaciji kako slijedi:

– zahtjev za nadoknadu troškova podnosi se na posebnom obrascu (obrazac možete preuzeti u Općini Ivankovo ili na dnu ove objave)
– dokaz o prebivalištu roditelja/posvojitelja učenika podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice)
– dokaz o troškovima nabave radnih bilježnica, radnih materijala za izvođenje vježbi, zbirki zadataka i likovnih mapa (originalni račun)
– preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva

Zahtjev za naknadu troškova podnosi se u Općini Ivankovo, Bošnjaci 6, Ivankovo od utorka, 01. rujna do 30. rujna 2020., a isplata naknade izvršit će se nakon obrade svih zaprimljenih zahtjeva.

Skip to content