OBAVIJEST ZA RODITELJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE IVANKOVO ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Za nadolazeću školsku godinu udžbenike za redovne i izborne predmete za učenike od 1. do 8. razreda financira država te će im isti biti dodijeljeni početkom školske godine u prostorijama škole.

Općina Ivankovo i ove godine namjerava na svom području (naselja Ivankovo, Retkovci i Prkovci) iz socijalnog programa provesti financiranje radnih bilježnica, radnih materijala za izvođenje vježbi, zbirki zadataka i likovnih mapa.

Popisi udžbenika objavljeni su na web stranicama osnovnih škola i tamo se mogu preuzeti.

Financiranje radnih bilježnica, radnih materijala za izvođenje vježbi, zbirki zadataka i likovnih mapa provest će se prema dostavljenom zahtjevu i dokumentaciji kako slijedi:

  •  zahtjev za nadoknadu troškova podnosi se na posebnom obrascu (obrazac možete preuzeti u Općini Ivankovo od 6. rujna ili na dnu ove objave),
  • dokaz o prebivalištu roditelja/posvojitelja učenika podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice),
  • dokaz o troškovima nabave radnih bilježnica, radnih materijala za izvođenje vježbi, zbirki zadataka i likovnih mapa (originalni račun),
  • preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za naknadu troškova podnosi se u Općini Ivankovo, Bošnjaci 6, Ivankovo ISKLJUČIVO od 06.09. do 30.10.2021., a isplata naknade izvršit će se nakon obrade svih zaprimljenih zahtjeva.

 

OSIGURANE ŠKOLSKE BILJEŽNICE

Općina Ivankovo će osigurati i nabavu i podjelu školskih bilježnica svim osnovnoškolcima na svom području (naselja Ivankovo, Retkovci i Prkovci).

Svaki učenik će dobiti odgovarajući broj bilježnica za svaki predmet koji će biti dostatan za gotovo cijelu školsku godinu.

O načinu podjele školskih bilježnica roditelji učenika će biti pravovremeno obaviješteni.

Skip to content