Općina Ivankovo donijela je odluku kojom odobrava sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja roditeljima / posvojiteljima / skrbnicima djece jasličke dobi starosti do 2 godine i djeci s poteškoćama u razvoju s područja Općine Ivankovo koja zbog nedovoljnih kapaciteta nisu i ne mogu biti upisana u predškolsku ustanovu „Radosno djetinjstvo“ Ivankovo.

Navedena djeca moraju biti upisana u drugim predškolskim ustanovama izvan područja Općine Ivankovo.

Djeci jasličke dobi do 2 godine sufinancira se boravak u predškolskoj ustanovi u iznosu od 825,00kn mjesečno, a djeci sa poteškoćama u razvoju 682,00kn za 10-satni program, odnosno 350,00 kn za 5-satni program.
Roditelji zamolbu mogu popuniti u Općini Ivankovo (propisan obrazac) te priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o upisu djeteta u predškolsku ustanovu za godinu 2017./2018. te presliku tekućeg ili žiro računa.
Zahtjevi se primaju do 15.10.2017. godine svaki radni dan od 8 do 16 sati.
Ovom odlukom Općina Ivankovo je osigurala jednake mogućnosti i veću socijalnu uključivost svih roditelja.