Općina Ivankovo poziva sve OPG-ove na Sajam lokalnih i tradicijskih proizvoda LAG5fest  koji će se održati od 06. do 07. srpnja 2018. godine u Orebiću.

Troškovi smještaja i prijevoza kao i štand su osigurani.

Na LAG5Fest-u predviđeno je sudjelovanje članova LAG-a iz cijele Hrvatske koji će u sklopu ove manifestacije imati priliku prodavati svoje proizvode te se umrežavati sa kolegama s LAG 5 područja koji su uspješno povezali poljoprivredu i održivi turizam.
Predviđen je posjet primjerima dobre prakse, projektima članova LAG-a 5 koji su svoja ulaganja u unaprjeđenje djelatnosti financirali iz Programa ruralnog razvoja i drugih nacionalnih programa. Također predviđene su i edukacije za zaposlenike LAG-ova o provedbi LEADER-a te priprema za buduće programsko razdoblje.

Za sve ostale informacije javite se na mail lag.bosutski.niz@gmail.com najkasnije do 25. travnja 2018. godine zbog organizacije događaja.

 

 

Skip to content