Stalna radna tijela Općinskog vijeća:

– Mandatno povjerenstvo

– Odbor za izbor i imenovanje

– Odbor za Statut i Poslovnik

 

MANDATNO POVJERENSTVO

 1. Daniel Labazan, predsjednik
 2. Ivan Požega, član
 3. Željko Petrlić, član
 4. Tomislav Jozinović, član
 5. Ivan Grizelj, član

 

Mandatno povjerenstvo:

– podnosi izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća i općinskog načelnika temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima

– podnosi izvješće o ostavkama podnesenim na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost

– podnosi izvješće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća

– izvještava Općinsko vijeće o prestanku mandata prije isteka vremena.

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 1. Mirela Klarić, predsjednica
 2. Tomislav Šuker, član
 3. Ivan Požega, član
 4. Željko Petrlić, član
 5. Nikola Bogović, član

 

Odbor za izbor i imenovanje:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća

– imenovanje i razrješenje i drugih osoba koje imenuje i razrješava Općinsko vijeće.

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 1. Daniel Labazan, predsjednik
 2. Ivan Požega, član
 3. Željko Petrlić, član
 4. Ivan Grizelj, član
 5. Dalibor Aman, član

 

Odbor za Statut i Poslovnik:

– predlaže Statut Općine i Poslovnik o radu Općinskog vijeća

– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 

Skip to content