Sukladno članku 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” Republike Hrvatske broj: 20/2018) Općina Ivankovo objavljuje poziv na javni uvid.

Općina Ivankovo izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Ivankovo (u daljnjem tekstu: Program).

Poziv na javni uvid