Općina Ivankovo formirana je temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH (“Narodne novine”, br. 10/97.) Općina Ivankovo je sastavni dio županije Vukovarsko-srijemske sa sjedištem Općine u naselju Ivankovo u kojem se nalaze i institucije lokalne vlasti.

Naselje Ivankovo smješteno zapadno od Vinkovaca, razvilo se uz prometni put koji je tim prostorom prolazio još od predantičkih vremena. Naselje cestovnog tipa s kućama smještenim uz navedenu prometnicu. Kuće su smještene na uske dugačke parcele, građene na regulacijskoj liniji, a pozadina se koristi u poljodjelske svrhe. Sjeverozapadno od samog naselja nalazi se izdvojeno područje Vinogradi koje se smatra sastavnim dijelom naselja. Sjeverno od sela izdiže se blago povišeno lesno zemljište, a prema jugu se prostire ravna nizina Pobosučja.

Naselja Retkovci i Prkovci smještena su u južnom dijelu Općine, južno od naselja Ivankovo i željezničkog pravca Zagreb-Vinkovci. U oba naselja izgradnja je tekla uz cestovni pravac od Ivankova preko Retkovaca i Prkovaca do Babine grede, a u Retkovcima osim uz taj pravac naselje se razvijalo i uz pravac koji vodi od Vođinaca preko Retkovaca do Rokovaca i Cerne. U ova dva naselja kao i u Ivankovu način izgradnje je tzv. «ušoreni» dakle kuće duboke, uske parcele s kućama građenim na regulacijskoj liniji, a pozadina namijenjena poljoprivredi i stočarstvu.

Naselje Prkovci razvilo se uz potok Biđ uz gradinu koja je ležala na suprotnoj strani Biđa to se područje danas naziva Gradac, dok se naselje Retkovci razvilo iz zaselka na imanju Rožda.

Skip to content