Dijalog EU-a s mladima

Dragi mladi,
Od svibnja do listopada 2019. godine diljem Europe provode se razni oblici konzultacija s mladima u sklopu 7. ciklusa. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih na temu “Stvaranje prilika za mlade”, pritom stavljajući fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve, Kvalitetno učenje te Poticaj mladima iz ruralnih sredina .

Pred vama je upitnik koji se sastoji od tridesetak pitanja zatvorenog tipa te je predviđeno vrijeme ispunjavanja 10 minuta. Upitnik popunjavaju isključivo mlade osobe od 13 do 30 godina. Molimo vas da na pitanja odgovarate iskreno jer je upitnik u potpunosti anoniman.

Smatramo da je važno uključiti što više mladih u ispunjavanje ovog upitnika jer je sam cilj ovog ciklusa od iznimine važnosti za mlade te Vas ovim putem pozivamo da ispunite upitnik.

Upitnik i sve informacije o upitniku su na sljedećem linku:

Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Ovim putem obavještavamo da, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Povodom toga želimo skrenuti pozornost da su od 01. srpnja 2019. godine, Izdavatelji elektroničkih računa obvezni prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Općina Ivankovo kao obveznik javne nabave, odnosno naručitelj, od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, obavještavamo sve Vas koji šaljete račune prema Općini Ivankovo da od 01. srpnja 2019. godine morate imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa.

Obavijest o aviotretiranju komaraca

Djelatnici Veterinarske stanice Vinkovci d.o.o. će dana 09. srpnja 2019 g. obaviti aviotretiranje komaraca na području Ivankova, Retkovaca i Prkovaca u vremenskom periodu od 19-21 sat.

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva RH s preporukom Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji nemaju štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem i malu djecu da u vrijeme tretiranja ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske neprilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno onoga dana kada vremenski uvjeti to budu dozvoljavali.

Molimo pčelare da zaštite svoje košnice.

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24