Branko Perak, dipl.iur.

Pročelnik

Kuzman Zubčić, mag.ing.agr.

Savjetnik

Gordana Šimetić

Voditeljica odsjeka za proračun i financije

Nikolina Jelić, dipl.oec.

Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije

Ana Vičić, dipl.oec.

Viša stručna suradnica za knjigovodstvo i financije

Jelena Topić, bacc.admin.publ.

Viša referentica za opće i upravne poslove

Marija Tomljenović

Referentica - administrativna tajnica načelnika

Matej Šeremet

Referent - komunalni redar