U skladu s odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ivankovo 21. rujna 2017. godine raspisan je Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz područja sporta.

Na javni poziv prijavilo se 10 udruga građana iz područja sporta sa svojim programima. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava po Javnom pozivu provelo je postupak ocjenjivanja i financijskog vrednovanja te predložilo općinskom načelniku dodjelu proračunskih sredstava udrugama građana iz područja sporta.

Na temelju tog prijedloga, donesena je odluka o dodjeli proračunskih sredstava udrugama u sportu Općine Ivankovo za 2017. godinu.