U skladu s odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ivankovo, 2. veljače 2018. godine raspisan je Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima Općine Ivankovo u 2018. godini.

Na javni poziv prijavilo se 8 udruga građana sa svojim programima.

Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava po Javnom pozivu provelo je postupak ocjenjivanja i financijskog vrednovanja te predložilo općinskom načelniku dodjelu proračunskih sredstava udrugama građana u okviru javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima Općine Ivankovo.

Na temelju tog prijedloga, donesena je odluka o dodjeli proračunskih sredstava udrugama iz područja kulture i društvenih djelatnosti Općine Ivankovo za 2018. godinu.

Skip to content