U skladu s odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ivankovo 10. listopada 2017. godine raspisan je Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima.

Na javni poziv prijavile su se 4 udruge građana sa svojim programima.

Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava po Javnom pozivu provelo je postupak ocjenjivanja i financijskog vrednovanja te predložilo općinskom načelniku dodjelu proračunskih sredstava udrugama građana u okviru javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima.

Na temelju tog prijedloga, donesena je odluka o dodjeli proračunskih sredstava udrugama u iz područja kulture i društvenih djelatnosti na području Općine Ivankovo za 2017. godinu.

Odluka za financiranje programa udruga u okviru javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima Općine Ivankovo 2017.