U skladu s odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ivankovo 10. listopada 2017. godine raspisan je Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba socijalne zaštite i udruga iz Domovinskog rata.

Na javni poziv prijavilo se 7 udruga građana sa svojim programima.

Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava po Javnom pozivu provelo je postupak ocjenjivanja i financijskog vrednovanja te predložilo općinskom načelniku dodjelu proračunskih sredstava udrugama građana u okviru javnih potreba socijalne zaštite i udruga iz Domovinskog rata.

Na temelju tog prijedloga, donesena je odluka o dodjeli proračunskih sredstava udrugama iz područja socijalne zaštite i Domovinskog rata na području Općine Ivankovo za 2017. godinu.

Odluka za financiranje programa udruga u okviru javnih potreba socijalne zaštite i udruga iz Domovinskog rata Općine Ivankovo 2017.