Vukovarsko-srijemska županija je 19. travnja 2022. godine objavila Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Sve informacije o javnom pozivu, uvjete za prijavu kao i potrebnu dokumentaciju moguće je pronaći i preuzeti na službenoj stranici VSŽ, na poveznici: https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-umirovljenicima-sa-prebiv ili telefonskim putem na broj: 344-214 (Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb).

Skip to content