Općina Ivankovo je Oglasom od 6. veljače 2017. godine raspisala natječaj za dodjelu 55 studentskih potpora za 2017. godinu (proljetni dio akademske godine 2016./2017. i jesenski dio akademske godine 2017./2018.).
Na objavljeni Oglas pristiglo je 49 prijava studenata.

Nadležno Povjerenstvo za studentske potpore (Odlukom Općinskog vijeća od 13.veljače 2014. god. imenovano je Povjerenstvo za studentske potpore u sastavu: Sanja Rajković, Vladimir Gadže, Krunoslav Antunović, Nikola Škorić i Josip Sedlar) nije provelo postupak vrednovanja pristiglih prijava niti je donijelo prijedlog Odluke o dodjeli studentskih potpora za 2017. godinu iako im je to bila zakonska zadaća.

Dana 16. i 17. svibnja 2017. godine odlukom tadašnjeg općinskog načelnika isplaćene su akontacije studentskih potpora bez vrednovanja nadležnog Povjerenstva i Odluke općinskog vijeća.

Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 21. rujna 2017. godine jednoglasno (nazočnih 14 od 15 vijećnika) je donijelo odluku da je isplatom akontacije studentima u iznosu od 2.000,00kn (za proljetni dio akademske godine 2016./2017.) okončan postupak dodjele studentskih potpora.

Općina Ivankovo će tijekom mjeseca listopad/studeni 2017. godine raspisati Oglas za dodjelu studentskih potpora za sve redovne studente od prve do šeste godine studija za akademsku godinu 2017./2018. (jesenski dio i proljetni dio) koji će financijski pratiti studente kroz 10 mjeseci školovanja.

Način isplate i visina isplate će biti regulirana ugovorom između studenta kao korisnika i Općine Ivankovo kao davatelja potpore.

Skip to content