Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida stvara se okvir za održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te za poticanje integrirane zaštite bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.
 
Korisnici moraju poštovati načela dobre poljoprivredne prakse, integrirane zaštite bilja i ekološke proizvodnje radi očuvanja zdravlja ljudi, životinja i zaštite okoliša.
 
Sredstva za zaštitu bilja moraju se primjenjivati u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi ili u skladu s rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli.

Svi profesionalni i neprofesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja.
 
Obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.
 
Općina Ivankovo poziva sve Obveznike izobrazbe kojima ističe Potvrda o položenom ispitu (izdana 2015. godine) da mogu podnijeti zahtjev za provedbu dopunske izobrazbe održive uporabe pesticida.
 
Cijena po polazniku iznosi 180,00 kn od kojih Općina Ivankovo sufinancira 50% , a 50% obveznik-polaznik izobrazbe.
 
Zahtjev se podiže i predaje u Općini Ivankovo uz koji je potrebno priložiti presliku iskaznice za pesticide, presliku osobne iskaznice i presliku svjedodžbe o završenoj školi.
 
Prijave se primaju zaključno do 20.02.2020. godine do 16,00 sati.
 
Izobrazba će se održati dana 25.02.2020. godine i 27.02.2020. godine u Retkovcima, Dom kulture, Matije Gupca 7, s početkom u 17,00 sati o čemu će prijavljeni polaznici biti pravovremeno obaviješteni.
Skip to content