Vlada Republike Hrvatske je dana 14. studenoga 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. 

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019.

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 112/2019 od 21. studenoga 2019.

U prilogu se nalaze Objave biračima od strane Ministarstva uprave i Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji: