Mjesni odbor Prkovci čine sljedeći članovi:

 1. PREDRAG KAURIN – predsjednik

Adresa: Glavna 91, Prkovci

Kontakt telefon: 099/473-6656

 

 1. Nikola Kaurin, potpredsjednik
 2. Ivan Cindrić
 3. Antun Kaurin
 4. Đuro Čolaković
 5. Stjepan Knežević
 6. Danijel Cindrić
 7. Dejan Kaurin
 8. Damir Barbarić
 9. Andrija Filakovac
 10. Mato Čajkovac

 

Sjedište mjesnog odbora:

Društveni dom Prkovci, Ul. Glavna 19, Prkovci