Mjesni odbor Prkovci čine sljedeći članovi:

 1. Predrag Kaurin, predsjednik vijeća
 2. Nikola Kaurin, potpredsjednik
 3. Ivan Cindrić
 4. Antun Kaurin
 5. Đuro Čolaković
 6. Stjepan Knežević
 7. Danijel Cindrić
 8. Dejan Kaurin
 9. Damir Barbarić
 10. Andrija Filakovac
 11. Mato Čajkovac