Adresa i info

Bošnjaci 6
32281 Ivankovo
OIB: 20225440050

Brojevi telefona

tel: 032 379 628 – Centrala
tel: 032 379 027 – Računovodstvo
tel: 032 379 026 – FAX

Kontakt komunalnog redara Općine Ivankovo

tel: 099 473 6651

mail: komunalni.redar.ivankovo@gmail.com

Žiroračun općine

IBAN: HR1123900011815900007 – HPB d.d.

Ostali važni kontakti

 • UPRAVA GROBLJA OPĆINE IVANKOVO

prijava za provedbu sahrane (kontakt: 032 379 628)
od 08:00 h- 16:00 h
* prijava izvan radnog vremena na mobitel: 099 473 66 53

    • KOMUNALNO DRUŠTVO IVANKOVO d.o.o.

   Tel: 032/835 972
   Fax: 032/534 931
   E-mail: komunalno.ivankovo@gmail.com

   • DJEČJI VRTIĆ “IVANKOVO” 
     032 379 358
     032 379 218 – FAX
    www.vrtic-ivankovo.hr
   • Župni ured Ivankovo 
     032 379 266
   • Pošta Ivankovo
     032 433221
   • Vukovarsko-srijemska županija, Vinkovci 
     032 344 111 – CENTRALA
   • Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar 
     032 454 201 – CENTRALA
   • Matični ured
     032 379 627