Općinsko vijeće Općine Ivankovo na 5. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. god. objavljuje Javni poziv za predlaganje članova/članica Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Ivankovo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.Pravo podnošenja prijedloga za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike prema odredbama svojih općih akata imaju:

  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima
  • učenička vijeća
  • studentski zborovi
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija u RH
  • neformalne skupine mladih s područja Općine Ivankovo (najmanje 20 mladih)

Rok za podnošenje prijedloga je 21. prosinac 2017. godine.

Prijedlozi se dostavljaju osobno u Općinu Ivankovo (Bošnjaci 6, Ivankovo) ili preporučeno poštom uz naznaku “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Ivankovo”.

Sve detaljnije informacije o načinu prijave kao i obrasci za ispunjavanje nalaze se u privitku ove objave.

Javni poziv za predlaganje članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika

Obrazac 1 – Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih (udruge za mlade, učeničko vijeće, stud.zbor, pomladak političke stranke)

Obrazac 2 – Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih (neformalna skupina mladih)

Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana ili zamjenika člana Savjeta mladih Općine Ivankovo