U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti, te povećavanjem transparentnosti i suradnje, pozivam svu zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna Općine Ivankovo za 2020. godinu, te da svoja mišljenja i prijedloge dostave u jednom od navedenih oblika u nastavku, a zaključno do datuma 20. studenog 2019. godine:

  • Putem online (elektroničkog) obrasca u nastavku
  • U pisanom obliku na adresu: Općina Ivankovo, Bošnjaci 6, 32281 Ivankovo

Ovakvim pristupom izradi Proračuna Općine Ivankovo za 2020. godinu, cilj mi je uspostaviti što čvršću interakciju sa svim mještanima naše Općine, te na taj način potaknuti aktivnije sudjelovanje svih u javnom životu Općine.

Svi prijedlozi koji budu realni, jasni i ostvarivi, ugraditi će se u konačan prijedlog Proračuna Općine Ivankovo za 2020. godinu, te će se prezentirati Općinskom vijeću Općine Ivankovo na razmatranje i usvajanje.

Načelnik Općine Ivankovo

Marko Miličević, dipl. ing.

E-obrazac za sudjelovanje u proračunuSkip to content