Područje općine Ivankovo zahvatila je 05. kolovoza 2021. godine prirodna nepogoda olujnog vjetra i tuče koja je uzrokovala velike štete na stambenim i gospodarskim objektima te poljoprivrednim kulturama.
U skladu s navedenim načelnik Općine Ivankovo zatražio je proglašavanje prirodne nepogode od strane Vukovarsko-srijemske županije.
Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, župan Vukovarsko-srijemske županije je dana 09. kolovoza 2021. godine donio Odluku o proglašavanju prirodne nepogode od tuče, kiše koja se smrzava u dodiru sa podlogom na području općine Ivankovo kojom su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi i građevinama 05. kolovoza 2021. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2021. godini. Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dostavilo je Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda raspored dodijeljenih sredstava pomoći za jedinice lokalne samouprave u njihovoj nadležnosti.
Za Vukovarsko-srijemsku županiju dodijeljeno je ukupno 541.116, 89 kn koje se raspoređuju na grad Ilok te na općine Lovas, Vrbanja, Tordinci i Ivankovo.
Za 64 oštećenika sa područja općine Ivankovo dodijeljeno je ukupno 198.419,99 kn.
Općina Ivankovo je 5. siječnja 2022. godine izvršila isplatu navedenog iznosa prema poimeničnom rasporedu sredstava pomoći.
Molimo sve oštećenike da se, ukoliko nisu primili financijska sredstva na svoj račun kao i informaciju u skladu sa donesenom Odlukom Vlade RH, jave u Općinu Ivankovo najkasnije do 14. siječnja 2022. godine, radnim danom od 8.00 do 16.00 sati ili na broj telefona 032/379-628.
Skip to content